Latest Announcement on COVID-19 | Pengumuman Terkini Berkenaan COVID-19

The Most Revd Melter Jiki Tais, Bishop of Sabah and Archbishop of South East Asia, has issued a circular to all Anglican churches in the Diocese on 13 March 2020 regarding the Coronavirus (COVID-19). It can be downloaded here.

Most Revd Melter Jiki Tais, Bisyop Sabah dan Bisyop Agung Asia Tenggara, telah mengeluarkan suatu surat pekeliling kepada semua gereja Anglikan diosis pada 13hb mengenai Coronavirus (COVID-19). Anda boleh muat turun dokumen tersebut di sini.