Bahan Doa—24 Mei 2020

 

Berikut adalah bahan doa bagi minggu yang bermula pada hari minggu, 24hb Mei 2020:

1. Kesyukuran

Tujuh minggu harus kauhitung: pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya Tujuh Minggu bagi TUHAN, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kauberikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana. Haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. (Ulangan 16:9-12)

• Ketika kita mengingati Pentakosta, kita bersyukur kepada Tuhan kerana Dia telah menyatakan diri-Nya kepada kita dengan memberikan Firman-Nya dan Roh Kudus-Nya kepada kita.
• Kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah Dia memberkati kita, dan untuk penuaian yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu atas berkat-berkat yang Dia akan bawa ke dalam hidup kita pada tahun yang akan datang.
• Terima kasih Tuhan kerana menyembuhkan ramai orang dari jangkitan virus Covid-19 terutama di negara ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan kerana memberkati kami dengan pemimpin yang bijak untuk menetapkan langkah-langkah yang sesuai dalam memerangi Covid-19.
• Bersyukur kepada Tuhan kerana ramai yang telah sembuh dari jangkitan Covid-19 terutama di negara kita, di mana kita lihat lebih ramai yang telah sembuh berbanding dengan bilangan kes jangkitan baru.
• Kami terus memuji Tuhan bahawa ketika negara kita bergerak menuju kepada pembukaan semula kegiatan ekonomi dan sosial, kebanyakan warga negara sedar akan tanggungjawab sosial mereka terhadap satu sama lain dan terus mengamalkan pennjagaan kebersihan yang baik.
• Kami bersyukur dan memuji Tuhan kita kerana Dia adalah Tuhan yang memegang kepada Perjanjian-Nya, sebagaimana Dia setia kepada Israel dengan membekalkan keperluan hidup mereka dan melindungi mereka, maka hari ini Tuhan juga setia kepada umat-Nya yang turut setia kepada-Nya.

2. Pertaubatan

Pertaubatan Peribadi dan Korporat

Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. (Kisah Para Rasul 1:12-14)

• Sepetimana murid-murid Yesus bersama-sama dengan beberapa perempuan berkumpul untuk berdoa dalam satu kesatuan dan menunggu Tuhan, marilah kita menghabiskan minggu ini untuk mempersiapkan diri kita untuk satu pertemuan baru dengan Roh Kudus pada hari Minggu Pentakosta.
• Mintalah Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita jika ada jalan yang jahat dalam diri kita, corak pemikiran, respons emosi, apa sahaja yang tidak memberi penghormatan kepada Tuhan. Mengaku dan bertaubat seperti yang diperlihatkan Tuhan.
• Mengaku dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita kerana sikap mementingkan diri sendiri, berprasangka buruk dan saling membinasakan, kita telah gagal atau lalai untuk mencari Kerajaan Tuhan terlebih dahulu.
• Mengakui dan bertobat atas segala tindakan, sikap, pilihan gaya hidup, secara peribadi atau korporat yang memberikan kesaksian buruk kepada Kristus, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengetahui Kristus dan Kuasa Kebangkitan-Nya, terutamanya ketika kita mengingat i Yudas dan Petrus yang telah mengkhianati dan mengingkari Yesus.
• Mintalah Tuhan untuk mengampuni kita, bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia kerana bertempur dan bersaing antara satu sama lain ketika situasi sekarang memerlukan kerjasama dan toleransi untuk kebaikan semua.

3. Berdoa untuk Gereja

Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoel:

Akan terjadi pada hari-hari terakhir–demikianlah firman Allah–bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. (Kisah Para Rasul 2:1-4, 16-21)

◦ Berdoalah untuk umat Tuhan agar sepanjang masa ini, kita akan meminta Tuhan dalam permohonan dan doa syafaat di rumah kita, agar curahan Roh Kudus yang baru datang kepada kita (Pentakosta pada 31 Mei 2020), agar kita mendapat kekuatan baru, visi segar, semangat yang kuat untuk Kerajaan Tuhan, belas kasihan yang mendalam terhadap orang yang tidak mengenali Kristus dan keberanian untuk menjadi saksi kepada perkhabaran Injil yang berkuasa. Mintalah Tuhan untuk berbicara dengan umat-Nya pada masa ini, agar kita dapat mengetahui bagaimana menjalani hidup kita dengan cara yang menyenangkan dan memuliakan Dia.
◦ Berdoalah agar Tuhan mengatur kembali hubungan kita dengan jemaat lain di Gereja dan memusatkan kembali hubungan itu kepada Kristus.
◦ Berdoalah supaya Tuhan menunjukkan kepada kita cara Dia membawa kebangkitan rohani ke dunia dan berdoa agar umat Tuhan mempunyai satu perubahan paradigma yang mengikuti arah-Nya.
◦ Berdoalah untuk Gereja agar kita dibimbing ke dalam strategi baru untuk menjangkau dunia dengan Injil Yesus Kristus. Doakan penuaian jiwa yang baru dalam sambutan Pesta Menuai yang akan datang.
◦ Berdoalah agar jemaat Tuhan terus menaruh harapan kepada Kristus yang telah dibangkitkan. Berdoa untuk kepemimpinan Gereja Tuhan, untuk kebijaksanaan ilahi membuat keputusan yang salih dan memberikan kepemimpinan yang salih terhadap mereka yang berada di bawah tanggungjawab mereka. Berdoalah agar Tuhan terus berbicara kepada mereka mengenai Gereja-Nya pada waktu pandemik ini. Ingatlah terutamanya Archbisyop kita dan semua bisyop.
◦ Berdoalah untuk umat Kristian yang terlibat dalam bidang politik di semua negara di dunia, agar mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam ketakutan kepada Tuhan dan membuat pilihan yang salih dan keputusan yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa.
◦ Berdoalah agar umat Tuhan akan mendapat penghiburan di hadapan Kristus yang Bangkit setiap hari dalam hidup mereka. Ketika kita mengalami kehadiran dan kasih-Nya, kita akan menemukan kekuatan untuk mengatasi cabaran dalam hidup.
◦ Berdoalah agar Gereja, terutama Gereja di Malaysia dan wilayah Asia Tenggara, peka terhadap keperluan orang-orang di sekitar mereka, agar kita dapat memberikan kasih Tuhan, memberitakan harapan dan Injil keselamatan.
◦ Berdoalah untuk Gereja agar pada masa ini kita akan memperlihatkan kasih secara praktikal dan melakukan kebaikan kepada jiran kita, terutama mereka yang berada di luar Gereja untuk memberi kesaksian akan kasih Tuhan.
◦ Berdoalah untuk Gereja agar Tuhan menuntun kita ke arah normal yang baru dari segi persekutuan, kesaksian dan penginjilan, pemuridan dan pelayanan kita ketika kita memasuki pembukaan semula ekonomi.
◦ Berdoalah untuk kebaikan, rahmat dan kebijaksanaan Tuhan kepada semua umat-Nya, agar rezeki mereka dipulihkan. Berdoalah agar mereka yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan akan mendapat kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam hidup mereka pada bulan-bulan yang akan datang.
◦ Berdoalah untuk Institut Latihan Anglikan (ATI) ketika kita memasuki pembelajaran melalui talian. Berdoalah untuk semua tutor dan pelajar bahawa mereka akan berinovasi dan meneruskan latihan yang berkesan untuk melengkapkan umat Tuhan untuk pelayanan dan untuk ladang penuaian.

4. Berdoa untuk Bangsa-bangsa

• Berdoalah agar kita meningkatkan tahap pertaubatan di hadapan Tuhan yang akan menyebabkan rahmat-Nya menang mengatasi pandemik Covid-19 di negara ini.
• Isytiharkan bahawa mereka yang percaya kepada Tuhan pada musim ini akan menerima kekebalan ilahi dari Tuhan untuk menentang pendemik ini.
• Berdoalah untuk belas kasihan Tuhan terhadap negara-negara yang terjejas oleh virus Covid-19 dan berserulah kepada-Nya untuk menyelamatkan mereka. Berdoa menentang pekerjaan musuh yang ingin merosakkan tujuan Tuhan untuk bangsa-bangsa. (lihat senarai negara terbaru yang terkena coronavirus)

◦ Berdoa menentang ketakutan, kegelisahan dan rasa putus asa.
◦ Berdoa untuk mereka yang terjejas atau akan terjejas oleh penyebaran koronavirus yang berterusan dan berdoa untuk penyembuhan. Berdoalah untuk mereka di mana mata pencarian mereka terjejas teruk, dan untuk pelajar-pelajar kerana persekolahan mereka terganggu.
◦ Doakan untuk kerajaan kita dan kerajaan-kerajaan lain di seluruh dunia, agar mereka memiliki kebijaksanaan untuk meminima, mengawal dan memerangi pandemik ini.
◦ Doakan untuk ketersediaan sumber bagi membantu memerangi virus ini, terutama di negara-negara miskin.
◦ Doakan perlindungan untuk kakitangan perubatan dan mereka yang berada di barisan hadapan termasuk polis, tentera, laut, penyedia perkhidmatan penting, orang tua, mereka yang mempunyai masalah kesihatan, dll.
◦ Doakan penyembuhan dan pemulihan ekonomi negara dan kewangan rakyat untuk beberapa bulan yang akan datang.
◦ Doakan agar semua pemimpin nasional dan pemimpin politik mempunyai kerendahan hati.

• Berdoa untuk negara kita
◦ agar pemimpin kita akan bertindak demi kepentingan negara, bukan sahaja untuk kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk kepentingan rakyat dan generasi yang akan datang
◦ agar Tuhan akan mengasihani negara ini dan melindungi umat manusia dari kesan salah laku pemimpin-pemimpin pada masa lalu dan masa kini
◦ untuk masa dan cara Tuhan melaksanakan keadilan, menetapkan kebenaran dalam sistem kerajaan
◦ agar adanya kepemimpinan yang tegas dan tidak mementingkan diri dan memiliki integriti yang terbukti di semua peringkat.

• Isytiharkan berkat ke atas pelbagai komuniti dalam negara kita, memberi perhatian kepada kebajikan mereka dan ucapkan kejayaan ke atas hidup mereka dan generasi mereka
• Bawa pertaubatan untuk segala kegelapan yang telah memenuhi negara kita kerana kegelapan itu memberi peluang kepada musuh untuk menindas kita. Banyak kelakuan dan aktiviti sosial yang kita anggap sebagai normal adalah keji di depan Tuhan. Luangkan masa untuk mencari Tuhan dan biarlah Tuhan menginsafkankan kita supaya kita bertaubat.
• Fokus kepada Salib Yesus, menggunakan Kekuatan Nama Yesus terhadap semua virus dan semua kerja kerajaan iblis. Mula menentang penindasan dan ancaman musuh terhadap umat Tuhan atau terhadap mereka yang berusaha untuk menjalani hidup, bersuara dan bertindak dengan benar dan berintegriti.

◦ Bangkitkan peperangan rohani untuk melawan kekuatan kegelapan yang sedang berusaha menjadikan bangsa ini hambanya
◦ Menolak sebarang doa sihir terhadap pemerintah negara ini
◦ Menentang perompak, pencuri dan pemusnah daripada merosakkan negara ini
◦ Luangkan masa untuk memuji dan menyembah Tuhan untuk menobatkan Dia